5
  • HD
Biệt Đội Đánh Thuê 4 - Expend4bles (The Expendables 4), Expend4bles 2023 Full Được trang bị mọi loại vũ khí mà họ có thể có trong tay, Biệt đội đánh thuê là tuyến phòng thủ cuối cùng của thế giới và là đội được gọi khi tất cả các lựa chọn khác đều không còn nữa.
Server 1: HD

Biệt Đội Đánh Thuê 4 - Expend4bles (The Expendables 4), Expend4bles 2023 Full

Được trang bị mọi loại vũ khí mà họ có thể có trong tay, Biệt đội đánh thuê là tuyến phòng thủ cuối cùng của thế giới và là đội được gọi khi tất cả các lựa chọn khác đều không còn nữa.