9
  • HD
Nhân vật chính Triệu Tiểu Thiên thiên phú khác người, có năng lực tự chữa lành siêu cường. Sau khi trải qua một trận bạo tạc bên ngoài, hắn đến một thế giới tôn vinh võ đạo, trở thành cháu của nhà giàu nhất Triệu gia. Nhưng thân phận này lại khiến hắn bị kẻ xấu liên tục hãm hại, vậy nên hắn được gửi đến một võ đạo tu tiên danh môn đại phái - Tiêu Dao Môn để tu luyện võ nghệ phòng thân. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là, Triệu Tiểu Thiên chưa từng có nền tảng về võ học lại sở hữu thiên phú dị bẩm vượt qua người thường. Sư phụ của hắn bởi vì lo lắng hắn trở nên kiêu ngạo nên đã quyết định làm khó dễ, điều này khiến Triệu Tiểu Thiên lầm tưởng rằng thực lực của mình kém cỏi, vậy nên càng cố gắng tu luyện. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, hắn dần dần trưởng thành, trở nên thân thiết với sư huynh muội đồng môn. Tuy nhiên, nương theo thực lực càng tăng trưởng, mối nguy của hắn cũng dần hiện ra. Hắn sẽ phải tiếp nhận thử thách khiêu chiến.
Server Tổng hợp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Nhân vật chính Triệu Tiểu Thiên thiên phú khác người, có năng lực tự chữa lành siêu cường. Sau khi trải qua một trận bạo tạc bên ngoài, hắn đến một thế giới tôn vinh võ đạo, trở thành cháu của nhà giàu nhất Triệu gia. Nhưng thân phận này lại khiến hắn bị kẻ xấu liên tục hãm hại, vậy nên hắn được gửi đến một võ đạo tu tiên danh môn đại phái - Tiêu Dao Môn để tu luyện võ nghệ phòng thân. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là, Triệu Tiểu Thiên chưa từng có nền tảng về võ học lại sở hữu thiên phú dị bẩm vượt qua người thường. Sư phụ của hắn bởi vì lo lắng hắn trở nên kiêu ngạo nên đã quyết định làm khó dễ, điều này khiến Triệu Tiểu Thiên lầm tưởng rằng thực lực của mình kém cỏi, vậy nên càng cố gắng tu luyện. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, hắn dần dần trưởng thành, trở nên thân thiết với sư huynh muội đồng môn. Tuy nhiên, nương theo thực lực càng tăng trưởng, mối nguy của hắn cũng dần hiện ra. Hắn sẽ phải tiếp nhận thử thách khiêu chiến.

Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử thuyết minh Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử lồng tiếng Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử vietsub Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử phụ đề Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử phimmoi Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử bilutv Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử hdonline Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử phimbathu Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử phim3s Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tvhay Tải Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử mới Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử cập nhật Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 1 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 2 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 3 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 4 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 5 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 6 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 7 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 8 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 9 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 10 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 11 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 12 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 13 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 14 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 15 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 16 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 17 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 18 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 19 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 20 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 21 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 22 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 23 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 24 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 25 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 26 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 27 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 28 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 29 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 30 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 31 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 32 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 33 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 34 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 35 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 36 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 37 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 38 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 39 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 40 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 41 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 42 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 43 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 44 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 45 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 46 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 47 Phim Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 48 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử thuyết minh Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử lồng tiếng Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử vietsub Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử phụ đề Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử phimmoi Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử bilutv Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử hdonline Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử phimbathu Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử phim3s Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tvhay Tải Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử mới Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử cập nhật Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 1 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 2 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 3 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 4 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 5 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 6 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 7 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 8 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 9 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 10 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 11 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 12 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 13 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 14 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 15 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 16 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 17 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 18 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 19 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 20 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 21 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 22 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 23 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 24 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 25 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 26 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 27 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 28 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 29 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 30 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 31 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 32 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 33 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 34 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 35 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 36 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 37 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 38 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 39 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 40 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 41 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 42 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 43 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 44 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 45 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 46 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 47 Phim Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử tập 48 Phim CN Animation Phim Trung Quốc Phim hay [object Object]