N/A
  • HD
Sáu Tháng Và Một Năm - Drawing Closer, Drawing Closer 2024 Full Hayasaka Akito là một nghệ sĩ tài năng. Anh ấy đang làm việc chăm chỉ để được nhận tham gia Triển lãm Nika, nhưng một khối u được phát hiện trong tim anh ấy và anh ấy được thông báo rằng anh ấy chỉ còn một năm để sống. Hayasaka Akito không bày tỏ cảm xúc khi được chẩn đoán. Một ngày nọ, trên sân thượng bệnh viện, Hayasaka Akito gặp Sakurai Haruna, người đang vẽ tranh. Sakurai Haruna nói với anh rằng cô chỉ còn sống được nửa năm nữa. Hayasaka Akito ngày càng bị cô thu hút nhưng anh không nói cho cô biết về tình trạng của mình.
Server 1: HD

Sáu Tháng Và Một Năm - Drawing Closer, Drawing Closer 2024 Full

Hayasaka Akito là một nghệ sĩ tài năng. Anh ấy đang làm việc chăm chỉ để được nhận tham gia Triển lãm Nika, nhưng một khối u được phát hiện trong tim anh ấy và anh ấy được thông báo rằng anh ấy chỉ còn một năm để sống. Hayasaka Akito không bày tỏ cảm xúc khi được chẩn đoán. Một ngày nọ, trên sân thượng bệnh viện, Hayasaka Akito gặp Sakurai Haruna, người đang vẽ tranh. Sakurai Haruna nói với anh rằng cô chỉ còn sống được nửa năm nữa. Hayasaka Akito ngày càng bị cô thu hút nhưng anh không nói cho cô biết về tình trạng của mình.